Avelshanar

Thumbnail Image 1

Fjällbrantens Cuanto

Hd A Ed 0
Mh med 1:a på skott
BH
Bsl 1
Utställd med Excellent CK
E. IPO IPO/BHP1 SE UCH Mannos Tamino
U. Lp 1 Mannos HellaÄgare: Anne-Charlott Gunnarsson
Ekenäsgatan 40 b
38896 Hagby
Mobil: 072-2084058

Webmaster: minnova.se