Avelshanar

Thumbnail Image 1

BSL 2 Fjällbrantens Cuanto

Hd A Ed 0
Mh med 1:a på skott
BH BSL 2
Utställd med Ck Cert
E: SE uch Bhp 1 Mannos Tamino
U. Lp 1 Mannos HellaÄgare: Anne-Charlott Gunnarsson
Ekenäsgatan 40 b
38896 Hagby
Mobil: 072-2084058

Webmaster: minnova.se